MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, April 22, 2015

Topa, Hong Ciah Ning

Topa, Hong Ciah Ning

 

Key: Ab                       Page: 324

                                                     ZBC: 243

 

Pasian kiang pan gamla ka pial

Tu-in hong ciah ning

Mawhna lam sawtlua ka tawn khial

Topa hong ciah ing

 

    Hong ciah ing, hong ciah ing

    Vakkhia nawn lo ding

    Thupha tawh Nang a hi ning,

    Topa hong ciah ing

 

Hunpha tampi mawk beisak ing

Tu-in hong ciah ing

Tu’n kapin kisik taktak ing,

Topa hong ciah ing

 

Mawhna lam pial, cimtang Topa

Tu-in hong ciah ing

Muang ning na itna leh thupha

Topa hong ciah ing

 

Ka kha cina, ka lung meima

Tu-in hong ciah ing

Hong dip kik in, ka lawpna tha

Topa hong ciah ing

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<